Privacyverklaring

Inleiding

YellowFoxx B.V. verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects, en toeleveranciers. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via 026 – 840 1267.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

YellowFoxx kan naar je gegevens vragen op de website, fysieke winkels (showroom) en garages. Het is geheel vrijwillig om je persoonsgegevens op te geven, maar voor onze dienstverlening noodzakelijk om je persoonsgegevens te gebruiken. Als wij vragen naar persoonsgegevens, dan vermelden wij het doel waarvoor wij de gegevens gaan gebruiken. Je persoonsgegevens worden dan gebruikt om de juiste service aan je te leveren.
Voor het afnemen van onze diensten kunnen wij je contactgegevens, financiële gegevens, specificaties van de fiets (inclusief eventueel het kenteken) en bepaalde gegevens van je identiteitsbewijs noteren. Voor het afnemen van financiële diensten dienen wij in de meeste gevallen vooraf een financiële toetsing te verrichten.

Gegevens die wij verwerken:• Voor- en achternaam

 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (privé en/of zakelijk)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (bij een zakelijke factuurrelatie)
 • Kenteken
 • Contacthistorie

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Wettelijke verplichtingen

Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om een leasecontract of koopcontract op te stellen maar ook om te kunnen factureren en om dit te kunnen overleggen met bijvoorbeeld De Belastingdienst, RDW, Importeur of Leasemaatschappij.

• Klanten- en kandidatenbase en dienstverlening

In onze klantendatabase houden we bij welke organisaties klant zijn van YellowFoxx B.V. met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, interessegebied om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, verwerken we persoonsgegevens om onze communicatie zo goed mogelijk af te stemmen. Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Instagram, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

• Nieuwsbrieven en mailings

Je kan je bij ons aanmelden voor onze digitale nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.

• Werving (marketing)

YellowFoxx B.V. beweegt met de branche mee en daarom werven wij nieuwe klanten. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden. Voor campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook, Adwords, Instagram en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

• Verbetering dienstverlening YellowFoxx B.V.
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

• Bijzondere gegevens:

Wij verwerken 2 type bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht en BSN nummer. Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´. Daarnaast hebben wij deze informatie ook nodig voor officiële documenten. Ook verwerken wij je BSN nummer voor uitvoering van onze leasecontracten. Bij het in ontvangst nemen van een leaseauto controleren wij of de berijder ook de daadwerkelijke berijder is.

EDR Credit Services B.V. (EDR)

Indien u te kennen hebt gegeven dat u met ons een private lease overeenkomst wenst aan te gaan, zullen wij beoordelen of wij u als klant kunnen accepteren. Hierbij maken wij gebruik van de diensten van EDR die voor ons een kredietwaardigheidsanalyse zal uitvoeren. Hiervoor kan EDR u verzoeken om informatie te verstrekken, bijvoorbeeld een kopie van uw paspoort en een afschrift van een recente salarisstrook. EDR hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens een strikt privacy beleid.

Bureau Krediet Registratie te Tiel (BKR)

In het kader van een uit te voeren private lease overeenkomst zijn wij verplicht om de daarbij behorende financiële verplichting en eventuele betalingsachterstanden te melden bij het BKR. Het BKR hanteert bij de verwerking van persoonsgegevens een strikt privacy beleid.
Samenvattend: YellowFoxx B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten bij jouw bedrijf of organisatie te verrichten
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van jouw betaling

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via nummer: 026 – 840 1267

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. YellowFoxx B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam en contactgegevens via de website bewaren wij maximaal 4 weken om antwoord te kunnen geven op de vraag die je ons stelt via de website. Indien er vervolgacties op basis van de klantvraag noodzakelijk zijn, dan bewaren wij je gegevens tot maximaal 2 jaar. Factuur gerelateerde informatie (Naam, zakelijk adres en dito bankrekeningnummer) bewaren we 7 jaar na facturering. Zolang we een zakelijke relatie hebben met jou bewaren we jouw contactgegevens, om contact met je te kunnen onderhouden.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij bijvoorbeeld maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van YellowFoxx B.V. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst of de RDW. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de websites van YellowFoxx.com kan in een aantal gevallen worden verwezen naar verwijzingen naar andere websites. YellowFoxx is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de website van YellowFoxx.B.V. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de website optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende website(s) plaatsen cookies of soortgelijke technieken (hierna: “cookies”):

https://YellowFoxx.com

Op de betreffende website kun je toestemming geven voor het plaatsen van de cookies.

Copyright YellowFoxx