Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden voor bezoekers en gebruikers van de website.
Hoewel wij met zorg de invulling van de website hebben samengesteld en onderhoud verrichten kan YellowFoxx B.V. niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is.
YellowFoxx B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van handelingen verricht naar aanleiding van alle informatie die YellowFoxx B.V. verstrekt via de website en derden daarvan.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Door de pagina te gebruiken stemt u in met onze disclaimer. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid.

Copyright YellowFoxx